Afrensning af

gulv på vildtfarm

Før afrensning af gulv på vildtfarm.

Efter afrensning af gulv på vildtfarm.