Projekbeskrivelse

Afrensning af

   værkstedsgulv

Før afrensning af værkstedsgulv.

Under afrensning af værkstedsgulv.

Efter afrensning af værkstedsgulv.

Efter afrensning af værkstedsgulv.