Afrensning af

udlejningstrailere

Fjernelse af graffiti og skidt på udlejningstrailere.

Udlejningstrailer før graffitirens.

Udlejningstrailer efter graffitirens.

Udlejningstrailer før afrensning.

Udlejningstrailer efter afrensning.