Projekbeskrivelse

Afrensning af facade

   på Sygehusvaskeriet

Inden afrensning af facaden.

Under afrensning af facaden.

Under afrensning af facaden.

Efter afrensning af facaden.