Afrensning af facade

Sygehusvaskeriet

Inden afrensning af facaden.

Under afrensning af facaden.

Under afrensning af facaden.

Efter afrensning af facaden.