Graffitiafrensning

af skurvogne

Graffiti kan ofte være et problem på skurvogne ved renoveringsprojekter eller byggeri. Gunnar Nielsens vogne har været slemt plaget af graffiti-hærværk, hvilket kan skæmme indtrykket af firmaet. De rene skurvogne sikrer et godt indtryk af firmaet.

1. Skurvognen før graffitiafrensning.

2. Skurvognen efter graffitiafrensning.

1. Skurvognen før graffitiafrensning.

2. Skurvognen efter graffitiafrensning.

1. Skurvognen før graffitiafrensning.

2. Skurvognen efter graffitiafrensning.