Projekbeskrivelse

Afrensning af

   Shell vaskehal

Før afrensning af vaskehal.

Efter afrensning af vaskehal.