Projekbeskrivelse

Afrensning af

  sålbænke i mursten

Før afrensning af sålbænke i mursten.

Efter afrensning af sålbænke i mursten.