Afrensning af

sålbænke i mursten

Før afrensning af sålbænke i mursten.

Efter afrensning af sålbænke i mursten.