Graffiti på mur

ved p-plads

Afrensning af graffiti på murstensmur. Ved parkeringspladsen hos Kvickly i Slagelse.

Før opgavens start.

Graffiti fjernet og muren bliver imprægneret.

Færdigt resultat.