OK forplads

og benzinanlæg

Før afrensning af forplads og benzinanlæg.

Efter afrensning af forplads og benzinanlæg.