Graffitifjernelse

på murstensfacade

Før vi fjernede graffiti på murstensfacade.

Efter vi fjernede graffiti på murstensfacade.