Afrensning af plæne

med kunstgræs

Hele plænen skulle renses for sand.

Hele plænen skulle renses for sand.

Efter rensning af sand – en flot ren plæne.