Afrensning af

indkørsel og terrasse

Inden afrensning af terrasse.

Efter afrensning af terrasse.

Efter afrensning af terrasse.

Inden afrensning af indkørsel.

Efter afrensning af indkørsel.

Inden afrensning af indkørsel.

Efter afrensning af indkørsel.

Under afrensning af terrasse.

Under afrensning af terrasse.