Projekbeskrivelse

Afrensning af graffiti

   på gule mursten

Gule mursten før afrensning af graffiti.

Gule mursten efter afrensning af graffiti.

Gule mursten før afrensning af graffiti.

Gule mursten efter afrensning af graffiti.