Facaderensning på

Grindsted Sygehus

Afrensning af gule mursten på Grindsted Sygehus.

Før afrensning af gule mursten.

Efter afrensning af gule mursten.