Projekbeskrivelse

Afrensning mod

   flisepest og alger

Før afrensning mod flisepest og alger.

Efter afrensning mod flisepest og alger.