Afrensning af

flisepest og alger

Før afrensning mod flisepest og alger.

Efter afrensning mod flisepest og alger.