Projekbeskrivelse

Afrensning af facade

   i gule mursten

Før afrensning af facade i gule mursten.

Under afrensning af facade i gule mursten.

Efter afrensning af facade i gule mursten.