Projekbeskrivelse

Afrensning af

   eternitplader

Før afrensning af eternitplader.

Efter afrensning af eternitplader.