Afrensning af

eternitplader

Før afrensning af eternitplader.

Efter afrensning af eternitplader.