Afrens af entre-

prenørmaskiner

Professionel vask og afrensning af entreprenørmaskiner i alle størrelser.

Før afrensning af gravemaskinen.

Før afrensning af gravemaskinen.

Før afrensning af gravemaskinen.

Efter afrensning af gravemaskinen.

Efter afrensning af gravemaskinen.

Efter afrensning af gravemaskinen.