Projekbeskrivelse

Afrensning af

   betonfacade

Før afrensning af facade i beton.

Efter afrensning af facade i beton.