Projekbeskrivelse

Afrensning af

   vaskehal

Inden afrensning af vaskehal.

Efter afrensning af vaskehal.