Afrensning af

vaskehal

Inden afrensning af vaskehal.

Efter afrensning af vaskehal.