Projekbeskrivelse

Afrensning af

   terrasse

Effektiv afrensning af terrasse. Fjernelse af alger og flisepest.

Før afrensning af terrasse.

Efter afrensning af terrasse.