Afrensning af

terrasse

Effektiv afrensning af terrasse. Fjernelse af alger og flisepest.

Før afrensning af terrasse.

Efter afrensning af terrasse.