Afrensning af

flisegulv

Før afrensning af flisegulv.

Efter afrensning af flisegulv.