To af Danmarks førende virksomheder indenfor specialrengøring og afrensning, herunder rengøring af tankstationer og vaskehaller, indgår samarbejde gældende pr. 1. juli 2020.

CleanTech Danmark A/S tager nu endnu et skridt i retning mod at blive førende indenfor facaderengøring, overfladebehandling, rengøring og vedligeholdelse af tankstationer og vaskehaller samt afrensningsopgaver og fjernelse af graffiti på landsplan.

CleanTech Danmark A/S har gennem længere tid søgt efter en kompetent og professionel partner inden for dette serviceområde. Dette er nu lykkedes.

Med samarbejdet og optimering af synergier mellem CleanTech Danmark A/S og RSN ApS, er begge virksomheder yderligere rustet til at levere specialydelser af højeste kvalitet, og det styrker vores samlede markedsposition”, siger direktør Claus Bastrup, der ligeledes glæder sig til samarbejdet med nye kunder og dygtige medarbejdere.

Både CleanTech Danmark A/S og RSN ApS vil fortsætte som selvstændige selskaber og under samme navn, CVR-nummer og telefonnummer som hidtil, og vil indgå i et naturligt partnerskab under Service Danmark-koncernen.

I RSN ApS vil den hidtidige ejer, Michael Hjalholt Eismark, fortsætte som direktør i selskabet, og Claus Bastrup vil få det overordnede driftsansvar for begge virksomheder.
Begge vil indgå i den samlede ledelse i virksomhederne.

Da muligheden for at indgå i et strategisk samarbejde sammen med CleanTech Danmark A/S opstod, kunne vi hurtigt konstatere, at det ville være et rigtig godt match.
Jeg ser det, som en spændende rejse for os alle i RSN – derfor slog vi også til, da vi fik muligheden – og vi glæder os til at arbejde ”side om side” på et endnu stærkere fundament, således vi fremadrettet kan skabe endnu bedre resultater til glæde og gavn for vores kunder”, konstaterer Michael Hjalholt Eismark.

For yderligere kommentarer kontakt:
Michael Hjalholt Eismark, RSN ApS:             +45 60 80 25 35
Claus Bastrup, CleanTech Danmark A/S:      +45 51 17 89 50