Afrensning af tjære

på trappe

På Brovst Sygehus var der kommet tjære på en trappe, som vi effektivt fjernede.

1. Før afrensning af tjære på trappe.

2. Efter afrensning af tjære på trappe.