Projekbeskrivelse

Afrensning af

   tagpap på UCH

Afrensning af tagpap hos UCH – Holstebro Handelsskole.