Benzinanlæg

I mere end 10 år har vi udbygget vores viden omkring vedligeholdelse og rengøring af benzinanlæg og vaskehaller som derfor er blevet vores speciale.

​I dag rengør vi mere end 1000 benzinanlæg og mere end 200 vaskehaller i hele Danmark, ved hjælp af 13 mobile højtryksanlæg som selv producerer strøm og varmt vand.

Kontakt vores administrationsafdeling og få et uforpligtende besøg af vores afdelingsleder for denne afdeling.

Rengøring af forplads omfatter følgende:

  • Udlægning af varmt skum/sæbe på forpladsen
  • Afrensning med højtryk og 50 grader varmt vand
  • Standere afvaskes manuelt med affedter og varmt vand
  • Standere aftørres med en hårdt opvredet klud iblandet en plejesæbe.

Se galleri fra Benzinanlæg